اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل :

 • علی سیدنوحی

  تحصیلات: لیسانس مهندسی متالوژی

  تلفن: 09143174725

  تلفن: 09143335126

  علی سیدنوحی
  مدیرعامل
 • سید محمد جواد مجیدی

  تحصیلات: لیسانس

  سید محمد جواد مجیدی
  عضو هیئت مدیره
 • حسن یحیوی

  تحصیلات:

  حسن یحیوی
  نائب رئیس هیئت مدیره
 • محمد علی اخباری

  تحصیلات: فوق لیسانس

  محمد علی اخباری
  رئیس هیئت مدیره

مدیران شرکت

 • مسعود امن زاده

  تحصیلات: لیسانس مکانیک

  تلفن: 09143335129

  مسعود امن زاده
  مدیرکارخانه
 • حسن حسین زاده

  تحصیلات: کاردانی بازاریابی و فروش

  تلفن: 09143335130

  حسن حسین زاده
  مدیر بازرگانی
 • کامران مردانی

  تحصیلات: لیسانس حسابداری

  تلفن: 09143335128

  کامران مردانی
  مدیر مالی- اداری